Zespół

lek. med. Mariusz Szczęsny

lek. med. Mariusz Szczęsny

Specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii (absolwent Wydziału Lekarskiego UJ) oraz menadżer służby zdrowia (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu). Posiada doświadczenie pracy w licznych placówkach medycznych:

 • oddziałach szpitalnych,
 • izbach przyjęć (SOR),
 • poradniach zdrowia psychicznego, POZ,
 • oddziale dziennym psychoterapii.

Był również konsultantem szpitala w zakresie psychiatrii. Prowadzi prywatną praktykę lekarską, brał udział w konferencjach oraz szkoleniach w zakresie chorób wewnętrznych oraz psychiatrii.


mgr Lidia Tkaczyk

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta. W 1992 r. ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku pracuje w zawodzie psychologa, najpierw przez 6 lat jako terapeuta osób autystycznych, a od 1998 r. jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychoterapii MSWiA w Krakowie.

Od 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej - czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego członkiem jest od lat.

Psychoterapię prowadzi pod stałą superwizją. Od 4 lat jest też wykładowcą na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną i adekwatną metodą leczenia osób z:

 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami nastroju (depresja, inne zaburzenia),
 • zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • zaburzeniami osobowości — np. borderline, narcystyczne,
 • zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
 • problemami seksualnymi,
 • zaburzeniami snu.

Pacjentami są często osoby mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych relacji, które mają niską samooceną, są niezadowolone ze swojego dotychczasowego życia.

W oparciu o relację terapeutyczną pacjenci uzyskują zrozumienie swojej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, co pomaga im we wprowadzaniu korzystnych zmian w swoim funkcjonowaniu.