Zespół

lek. med. Mariusz Szczęsny

lek. med. Mariusz Szczęsny

Specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii (absolwent Wydziału Lekarskiego UJ) oraz menadżer służby zdrowia (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu). Posiada doświadczenie pracy w licznych placówkach medycznych:

 • oddziałach szpitalnych,
 • izbach przyjęć (SOR),
 • poradniach zdrowia psychicznego, POZ,
 • oddziale dziennym psychoterapii.

Był również konsultantem szpitala w zakresie psychiatrii. Prowadzi prywatną praktykę lekarską, brał udział w konferencjach oraz szkoleniach w zakresie chorób wewnętrznych oraz psychiatrii.


brak zdjęcia

lek. med. Iwona Malara

Jestem lekarzem specjalistą z zakresu psychiatrii. Ukończyłam także czteroletni kurs Psychoterapia Psychodynamiczna, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala im. dr. J. Babińskiego: Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracowałam również w oddziałach stacjonarnych ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu im. J. Babińskiego.

Od 2003 roku prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską. Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychoterapii Szpitala MSWiA.


brak zdjęcia

mgr Lidia Tkaczyk

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta. W 1992 r. ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku pracuje w zawodzie psychologa, najpierw przez 6 lat jako terapeuta osób autystycznych, a od 1998 r. jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychoterapii MSWiA w Krakowie.

Od 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej - czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego członkiem jest od lat.

Psychoterapię prowadzi pod stałą superwizją. Od 4 lat jest też wykładowcą na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną i adekwatną metodą leczenia osób z:

 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami nastroju (depresja, inne zaburzenia),
 • zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • zaburzeniami osobowości — np. borderline, narcystyczne,
 • zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
 • problemami seksualnymi,
 • zaburzeniami snu.

Pacjentami są często osoby mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych relacji, które mają niską samooceną, są niezadowolone ze swojego dotychczasowego życia.

W oparciu o relację terapeutyczną pacjenci uzyskują zrozumienie swojej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, co pomaga im we wprowadzaniu korzystnych zmian w swoim funkcjonowaniu.

Telefon: 725 620 476


mgr Benita Wielgus

mgr Benita Wielgus

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, ukończone całościowe szkolenia psychoterapeutyczne organizowane przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Swoje umiejętności zdobywała i rozwijała w czasie pracy w Szpitalu MSWiA w Krakowie oraz podczas staży m.in. w Zakładzie Psychoterapii SU w Krakowie, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w OLZON Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Psychoterapii DDA KCTU w Krakowie oraz w Fundacji Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie.

Prowadzi terapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w nurtach psychodynamicznym i psychoanalitycznym, których metodą pracy jest odkrywanie i badanie nieświadomych myśli, uczuć i fantazji poprzez opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie relację, budowaną na podstawie szczerej i autentycznej rozmowy, w celu załagodzenia cierpienia psychicznego lub wspomagania rozwoju.

Zajmuje się również działalnością naukową w obszarze zdrowia psychicznego i jego korelatów z uwzględnieniem wpływu interakcji cech indywidualnych i czynników środowiskowych na stan zdrowia.

Telefon: 792 384 639


mgr Marta Stępień-Będkowska

mgr Marta Stępień-Będkowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, absolwentka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia. W pracy kieruje się psychoanalitycznym rozumieniem psychiki, jednocześnie uwzględniając dorobek innych podejść terapeutycznych. Psychoterapie traktuje jako formę współpracy opartej na bezpiecznej relacji, której celem jest wspieranie rozwoju i krystalizowanie się dojrzałej osobowości poprzez odkrywanie tego co nieświadome, uzyskiwanie wglądu we własne problemy oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie:

 • Psychologia, Uniwersytet Jagielloński,
 • Roczny „kurs podstawowy” z psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym,
 • W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie atestowego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Staż w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie,
 • Staż w Zakładzie Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach kursu „psychoterapia praktyczna” organizowanego przez Katedrę Psychoterapii CM UJ.

Telefon: 512 358 609


mgr Kinga Bik-Multanowska

mgr Kinga Bik-Multanowska

Psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej (ukończone studia na uniwersytecie w Lejdzie w Holandii) i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS - który ma na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u dzieci).

Doświadczenie zdobywała podczas wewnętrznych praktyk na uczelni, stażu badawczego na Uniwersytecie Deakin w Australii i certyfikowanych kursów. Obecnie pracuje w Klubie Integracyjnym w Warszawie z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Pracuje zgodnie z nurtem terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii dialektyczno-behawioralnej i dialogu motywującego. Oferuje konsultacje psychologiczne w trybie online w języku polskim i języku angielskim dla osób dorosłych i młodzieży w godzinach wieczornych, jak i w weekendy.

 

Psychologist with a specialisation in clinical psychology (completed her degree at Leiden University in the Netherlands) and a Social Skills Trainer (in Polish "trener Treningu Umiejętności Społecznych" focused on helping children develop their interpersonal skills).

She gained her experience during internal practice at Leiden University, research internship at Deakin University in Australia, and participation in certified courses. Currently she works with adults on the Autism Spectrum at an Integrational Club in Warsaw.

She works within the scope of the cognitive-behavioral therapy, with elements of dialectical-behavioral therapy and motivational interviewing. She offers psychological counselling online in Polish or English language for adults and adolescents during evening hours and in the weekends.


mgr Emilia Żak

mgr Emilia Żak

Psycholog - absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz współprowadzi terapię rodzin.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt typu interwencyjnego oraz placówkach oświatowych, a także w czasie staży i praktyk, m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 12 r.ż. Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 603 486 850


mgr Magdalena Biesik

mgr Magdalena Biesik

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam między innymi podczas stażu na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.

Swoją pracę psychoterapeutyczną opieram na psychodynamicznym i psychoanalitycznym rozumieniu problemów pacjenta. Chciałabym, żeby gabinet psychoterapeutyczny był swego rodzaju bezpieczną przystanią, w której każdy może poczuć się swobodnie i komfortowo aby w atmosferze wzajemnego zaufania zgłębiać nieświadome myśli i uczucia.

Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od lat 16.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Telefon: 574 265 984


mgr Anna Krymarys-Godyń

mgr Anna Krymarys-Godyń

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2003 roku zatrudniona w Oddziale Dziennym Szpitala MSWiA, gdzie poza różnorodnymi zajęciami o charakterze psychologicznym, z zamiłowania zajmuje się też terapią zajęciową.

Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Zgodnie z nim, w pracy z klientami skupia się na teraźniejszości i przyszłości zamiast na poszukiwaniu natury i przyczyn problemu. Nie stawia diagnoz, ponieważ to nie one wyznaczają kierunek pracy.

Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać swoich klientów.

Pracuje z dorosłymi, młodzieżą, osobami z szeroko pojętego kręgu LGBT+.

Pracę poddaje superwizji i interwizji.

Telefon: 602 840 594