Oferta terapeutyczna

Psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna to zindywidualizowane podejście do problemów psychicznych człowieka, z uwzględnieniem nieświadomości. Zakłada analizę nieświadomych mechanizmów i konfliktów wewnętrznych, których widocznymi konsekwencjami są różnorodne objawy i dolegliwości natury psychicznej. Zmiany dokonują się w relacji z psychoterapeutą.

Jest skuteczna w leczeniu:

 • zaburzeń nastroju (depresyjne, dwubiegunowe),
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • dysfunkcji seksualnych,
 • zaburzeń nerwicowych (lękowych, pod postacią somatyczną),
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • a także u osób mających trudności z nawiązywaniem relacji, w różnych trudnych życiowych kryzysach tj. żałoba, rozwód, doświadczenie sytuacji traumatycznej.

Pierwsze kilka spotkań ma charakter konsultacyjny. Właściwa psychoterapia indywidualna odbywa się zwykle w systemie cotygodniowych sesji trwających 45-50 min. Dla trwałych i widocznych efektów ważna jest systematyczność i długoterminowość.


Kwalifikacje do psychoterapii grupowej

Zapraszam osoby chętne do wzięcia udziału w grupowej psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Przewiduję spotkania raz w tygodniu – 2 godz. - poniedziałki lub środy. Ogółem 40 godzin (20 tygodni).

Kwalifikacje indywidualne u mgr Lidii Tkaczyk.

Grupa psychoterapeutyczna przewidziana jest dla osób z:

 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami nerwicowymi, także pod postacią somatyczną,
 • zaburzeniami osobowości,
 • problemami z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji,
 • zaniżoną samooceną,
 • w różnorodnych życiowych kryzysach.

Grupa 8-10 osób.


Terapia indywidualna w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, w którym trudną sytuację rozwiązuje się przez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego mocnych stron, predyspozycji i możliwości. TSR używa określenia "klient" a nie "pacjent", ponieważ osoba przychodząca do gabinetu z założenia nie jest uznawana ani za chorą, ani za zaburzoną.

Uwaga przywiązywana jest tutaj do teraźniejszości i przyszłości. Nie stawia się diagnozy, nie rozkłada problemu na czynniki pierwsze, a do przeszłości nawiązuje sporadycznie, w celu odnalezienia zasobów i wyjątków od problemu. Terapeuta wspiera klienta i pomaga mu znaleźć najbardziej optymalną drogę w dotarciu do celu terapeutycznego. Koncentracja opiera się na tym, jak klient chce żeby było, zamiast tego, co sprawiło, że teraz doświadcza problemu.


Terapia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

 • terapia podstawowa dla osób, które nie radzą sobie z alkoholem,
 • terapia w związku z nawrotem choroby,
 • zapobieganie nawrotom,
 • spotkania edukacyjno-motywacyjne dla osób wahających się,
 • pomoc dla bliskich osób pijących,
 • terapia dochodząca dla osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików,
 • wsparcie w trudnym, początkowym okresie trzeźwienia, zarówno dla osób rozpoczynających trzeźwienie, jak i dla ich rodzin i bliskich,
 • terapia rozszerzona (dochodząca) dla osób po terapii podstawowej,
 • dla osób, które mimo odbycia terapii mają trudność z utrzymaniem abstynencji,
 • dla tych, którzy borykają się z problemami, z którymi trudno im sobie poradzić, mimo że przestali już pić (ich bliscy przestali pić),
 • terapia indywidualna dla osób szczególnie pragnących zachować dyskrecję i anonimowość,
 • współpraca z Ośrodkiem Terapii oferującym terapię stacjonarną dla osób, których problem jest bardziej zaawansowany,
 • warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Sprawdź czy masz problem z alkoholem. Wystarczy, że odpowiesz sobie na trzy pytania poniżej — resztę zostaw specjalistom.

 • Jeżeli alkohol powoduje szkody lub straty w Twoim życiu (zdrowotne, moralne, materialne, zawodowe, inne);
 • Jeżeli mimo tych szkód pijesz dalej;
 • Jeżeli próbujesz ograniczyć lub zaprzestać pić, ale Ci się to nie udaje (nie zawsze udaje).

Prawdopodobnie przekroczyłeś granicę bezpiecznego picia, pozwól sobie pomóc, skorzystaj z profesjonalnej formy pomocy, aby zapanować nad sobą i nad alkoholem.

Sprawdź — ten problem może być większy niż myślisz!

Dla rodzin i bliskich osób pijących

Myślisz, że tylko on/ona jest chory/a? Odpowiedz:

 • Czy picie bliskiej Ci osoby powoduje szkody w Twoim życiu (psychiczne, rodzinne, moralne, materialne, inne);
 • Czy próbujesz wpłynąć na jego/jej zachowanie, ale Ci się to nie udaje, a on/ona nie zauważa Twoich praw;
 • Próbujesz uwolnić się od obaw i lęków dotyczących jego/jej zachowania (lub konsekwencji), ale Ci się to nie udaje.

Tak? A więc została przekroczona granica Twojego poczucia bezpieczeństwa i potrzebujesz pomocy nie mniej niż bliska Ci osoba pijąca. Nie czekaj — może być gorzej! — pomóż sobie uwolnić się od picia bliskiej Ci osoby. Zacznij żyć i cieszyć się własnym życiem.